Den 28. januar 2020

FH og DA opsiger alle 1. marts overenskomster

FH og DA indgår aftale om, at alle overenskomster som skal fornys pr. 1. marts 2020 betragtes som opsagte og at det ikke er nødvendigt af afsende 1. konfliktvarsel

FH (det tidl. LO) og DA har den 23. januar 2020 indgået aftale om at betragte alle overenskomster som skal fornys pr. 1. marts som opsagte.

Normalt skal overenskomsterne opsiges med tre måneders varsel, dvs. senest med udgangen af november året før en overenskomstfornyelse -  men i oktober 2019 indgik FH og DA en tilsvarende aftale, som indebar at overenskomstparterne kunne vente med at sende opsigelser, hvis opsigelserne blot var modparten i hænde senest den 7. februar 2020.

Med aftalen fra den 23. januar 2020 er det ikke nødvendigt at fremsende opsigelse til modparten, medmindre der er aftalt en særlig opsigelsesprocedure.

FH og DA har ligeledes den 23. januar 2020 indgået aftale om, at man kan undlade at sende 1. konfliktvarsel, således at det kun er nødvendigt at sende 2. konfliktvarsel. Det fremgår af aftalen, at varslerne tidligst kan løbe fra den 20. februar 2020 med 7 dages varsel, således at konflikt tidligst kan starte den 1. marts 2020.

Læs:

23.01.20 Protokol mellem FH og DA om undladelse af 1. konfliktvarsel

23.01.20 Protokol mellem FH og DA om opsigelse af 1. marts overenskomster