Den 5. september 2019

Indkaldelse til den 12. ordinære generalforsamling i

Dansk Metal Tele Øst

lørdag den 26. oktober 2019 kl. 10.00,

Roskilde Kongrescenter

Møllehusvej 15

4000 Roskilde

Dagsorden i henhold til vedtægterne § 9 stk. 4
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, herunder eventuelle forslag til ændringer i vedtægter eller forretningsorden for generalforsamlingen, skal i henhold til vedtægterne § 9 stk. 5 indleveres skriftligt til afdelingens adresse senest fem uger før generalforsamlingen - dvs. fredag den 20. september 2019 inden kl. 12:00.

Den skriftlige beretning med dagsorden, indkomne forslag, budgetoversigt og årsrapport vil, som bestemt i vedtægterne § 9 stk. 6 være tilgængelig senest 2 uger før generalforsamlingen på afdelingens hjemmeside www.teleoest.dk  - dvs. fredag den 11. oktober 2019.

For medlemmer, der ikke har adgang til internettet, kan materiale, som skal behandles på generalforsamlingen tilsendes ved at kontakte afdelingen på telefon 33 63 29 01.

Ordinære medlemmer, der er arbejdsmæssigt forhindret i at deltage på generalforsamlingen, kan ifølge vedtægternes § 9 stk. 9 afgive deres stemme ved fuldmagt. Skriftlige fuldmagter er dog kun gyldige, hvis de er afdelingen i hænde senest 2 hverdage før generalforsamlingen – dvs. torsdag den 24. oktober 2019 inden kl. 15.00.

Fuldmagtsblanket kan hentes/printes fra afdelingens hjemmeside eller tilsendes ved henvendelse til afdelingen.

Tilmelding til generalforsamlingen er nødvendig af hensyn til generalforsamlingens praktiske gennemførelse og skal ske senest søndag den 6. oktober 2019. Tilmelding kan ske via hjemmesiden.

Dørene åbnes kl. 8.30 og der vil være morgenmad fra kl. 9.00 - generalforsamlingen starter kl. 10.00.

I forbindelse med generalforsamlingen er der spisning og underholdning.


Bestyrelsen


Transport til Generalforsamlingen
Ved egen transport udbetales transportgodtgørelse efter følgende retningslinjer:

  • Transportudgifter på 50 kr. eller derunder refunderes ikke
  • Udgifter til offentlig transport, udover 50 kr., refunderes mod forevisning af dokumentation
  • Transport i egen bil, udover 50 km, betales med 1 kr. pr. kørte km.
  • Udbetaling af transportgodtgørelsen sker ved udfyldelse af et udgiftsbilag, som udleveres på generalforsamlingen. Beløbet bliver overført få dage efter til din bankkonto.

Der arrangeres bus mellem Roskilde station og Roskilde Kongrescenter samt retur.