Den 17. august 2019

Nyt om kollektiv ulykkesforsikring hos ALKA via Metal

Dækningen på den kollektive ulykkesforsikring i Alka via Metal bliver udvidet

Fra den 1. oktober 2019 udvides dækningen på den kollektive ulykkesforsikring. Med udvidelsen sikrer vi, at ulykkesforsikringen fortsat har den bedst mulige dækning til den skarpest mulige pris.
Ulykkesforsikringen udvides med følgende dækninger:

  • Tyggeskadedækning – en ny dækning, hvor skader på tænder, der opstår i forbindelse med spisning/tygning, omfattes af forsikringen. Der stilles ikke krav om, at det skal være ”et fremmedlegeme”, der tygges på.
  • Farlig sport – sportsgrene, der i dag er defineret i forsikringsbetingelserne som farlig sport, vil fremover være omfattet af dækningen.
  • Psykologhjælp – ved alvorlige ulykkestilfælde eller ved livsfare dækkes op til 10 behandlinger hos psykolog. 
  • Behandlingsudgifter efter et ulykkestilfælde
    • Maks. grænsen på 2 % af invaliditetssummen til behandling hos fysioterapeut eller kiropraktor fjernes. Der er fremover ikke et beløbsmæssigt loft over dækningen. Behandlingerne fastsættes individuelt.
    • Der er ikke længere krav om, at behandlingen skal foretages hos en behandler, der har ”ydernummer” (aftale med det offentlige).
    • Ny dækning, der omfatter behandlingsudgifter til akupunktur, zoneterapi og osteopati.

De nye dækninger træder i kraft den 1. oktober 2019.