TJM Forsikring
Den 1. februar 2019


Forventet tidsplan OK20 – Dansk Metal Tele Øst

2019:

 • Februar: Tele Øst indkalder via hjemmeside og Tele Øst Bladet krav fra medlemmerne.
 • 3. juni: Forslag fra medlemmer skal være Tele Øst i hænde
 • Juni: Bestyrelsen i Dansk Metal Tele Øst udtager forslag til krav
 • Juli/august: Forbundet foretager intern koordinering af indkomne forslag
 • September: Metals Hovedbestyrelsen udtager temaer for OK20. Temaerne koordineres i CO-industri
 • September/oktober: CO-industri og DI forventes at aftale "køreplan” for de kommende overenskomstforhandlinger
 • Oktober: Fagbevægelsens Hovedorganisation, FH (tidligere LO) og DA forventes at aftale "køreplan" (tidl. benævnt "klima-aftale")

2020: 

 • Primo januar: CO-industri og DI begynder forhandlinger i "Det snævre Udvalg”, som består af fire personer: formanden og næstformanden i CO-industri samt direktøren og vicedirektøren fro DI
 • Primo februar: Tilstræbelse af forlig på industriens område (minimallønsområdet) dvs. Industriens overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst (rammen lægges ved dette forlig for hele det private arbejdsmarked, og er et gennembrudsforlig for hele mindstelønsområdet)
 • Februar: Slutforhandlinger går i gang på alle øvrige overenskomstområder som skal fornys 1. marts 2020
 • Marts: Forventning om at forligsmanden fremsætter samlet Mæglingsforslag
 • Marts/april: Medlemsmøder i Tele Øst om Mæglingsforslag
 • Marts/april: Urafstemning om forligsmandens Mæglingsforslag