Title: 2019-10-09
Subtitle:
Author:

Den 9. oktober 2019

FH og DA aftaler køreplan for OK20

Dansk Arbejdsgiverforening, DA, og Fagbevægelsens Hovedorganisation, FH,  har aftalt køreplan for de kommende forhandlinger om overenskomstfornyelse pr. 1. marts 2020 på det private arbejdsmarkedAftalen omfatter cirka ½ mio. medlemmer af et FH-forbund ansat på en virksomhed tilsluttet en arbejdsgiverforening under DA. FH er en fusion mellem LO og FTF. Aftalen skal give de bedst mulige rammer for overenskomstforhandlingerne på det private arbejdsmarked til foråret.

Aftalen betyder bl.a., at overenskomstparterne på FH-DA området ikke behøver at blive opsagt nu. I følge aftalen kan hovedorganisationerne på vegne af overenskomstparterne vente indtil fredag den 7. februar 2020 med at opsige overenskomsterne.

Hvis aftalen ikke var indgået skulle overenskomsterne være opsagt inden november måneds udgang.

FH og DA forhandler ikke selv overenskomsterne. De forhandles af kartellerne, forbundene og arbejdsgiverforeningerne. Men FH og DA har en central koordinerende rolle under hele overenskomstforløbet, og forligsmanden kan ikke fremsætte et samlet Mæglingsforslag uden at FH og DA har nikket ja til det.

Det fremgår desuden af aftalen mellem FH og DA, at inden der afsendes konfliktvarsler skal overenskomstparterne undersøge alle forligsmuligheder – og orientere FH og DA om status for forhandlingerne.

For de fleste medlemmer af Tele Øst vil resultatet af forhandlingerne mellem DI og CO-industri have afgørende betydning. DI og CO-industri forhandler Industriens Funktionæroverenskomst og Industriens Overenskomst for faglærte og ikke-faglærte arbejdere. De to overenskomster lægger normalt lægger linjen for hele det øvrige private arbejdsmarked.

DI og CO-industri, som i modsætning til FH og DA begge er overenskomstparter, har aftalt en lignende køreplan.

De har aftalt, at man på industriens område stræber efter at blive færdige med overenskomstforhandlingerne senest den 7. februar. DI og CO-industri vil umiddelbart efter nytår indlede de egentlige overenskomstforhandlinger efter nytår.

FH-DA aftalen er benævnt "Aftale om de decentrale overenskomstforhandlinger 2020" og den kan du læse ved at klikke på linket nedenfor:

Om begrebet "Decentrale forhandlinger"
Pr. 1. marts 2020 skal cirka 450-500.000 lønmodtagere omfattet af en overenskomst indenfor FH/DA-området have fornyet deres overenskomster.

De enkelte overenskomstområder dækker typisk flere tusinde lønmodtagere. DI og CO-industri forhandler for eksempel på vegne af cirka 240.000 lønmodtagere.

Alligevel kalder man forhandlingerne for decentrale forhandlinger. Normalt vil den menige dansker ikke mene, at overenskomstforhandlingerne foregår særligt decentralt.

Men FH og DA´s sprogbrug om decentrale forhandlinger skal ses i lyset af modsætningen: centrale forhandlinger. Centrale forhandlinger havde sin storhedstid i perioden fra 1950´erne og frem til midten af 1980´erne. Dengang forhandlede FH (dengang benævnt LO) og DA reelt de generelle overenskomstkrav.


Læs om OK20 hos Dansk Metal Tele Øst

Nedenfor bringer vi en oversigt i kronologisk rækkefølge over sider på teleoest.dk i forbindelse med overenskomstfornyelsen pr. 1. marts 2020 på det private arbejdsmarked:

 

09.10.19 FH og DA aftaler køreplan for OK20

25.09.19 Ny hjemmeside følger OK20

19.09.2019 DI og CO-industri aftaler køreplan for OK20

01.02.2019 Indkaldelse af forslag til overenskomstfornyelsen 2020

01.02.2019 Forventet tidsplan for OK20


01.02.2019 Forligsinstitutionen og forligsmandens beføjelser


01.02.2019 Oversigt over lovindgreb i overenskomstmæssige konflikter i nyere tid


Go back to the regular design...